Foredragsvirksomhet

 
Polar rådgivning og foredragsvirksomhet

40 år med ekspedisjonsliv, forskning, fangst og turoperatørvirksomhet har lagt grunnlaget
for foredragsvirksomhet og rådgivning for polare ekspedisjoner.

Erling Kagge, Børge Ausland og en rekke andre har fått råd med på sine polare ferder fra veteranen
og forfatteren Kjell Reidar Hovelsrud.

Han er fortsatt innstilt på å formidle og gi av sin brede erfaringsbase til de som måtte ønske dette.

Send forespørsel